Adresáře 2018

Dokumenty

pdf Zápis KMS březen 2018

provedl 20 stažení

Stažení (pdf, 364 KB)

2018_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Proběhlo informování KMS o bezpečnostní situaci na území Plotišť nad Labem strážníkem MP HK.
 • Předseda KMS informoval o čtvrtletníku Newsletter ITI.
 • Předseda KMS informoval o výsledku usnesení Rady města HK k hlukové zátěži ze strany vrtulníkové dopravy.
 • KMS žádá o opravu výmolu v komunikaci ul. Předměřická.
 • KMS schválila uvolnění finančních prostředků na květinové gratulace jubilantům.

 

Přílohy:

fotografie_vymol_ul_Predmericka.pdf

pdf Zápis KMS únor 2018

provedl 25 stažení

Stažení (pdf, 509 KB)

2018_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí informaci TS HK o plánovaných úpravách komunikací v roce 2018 v městské části Plotišť nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí informace od předsedy KMS ze setkání zástupců města s komisemi místních samospráv.
 • KMS vzala na vědomí doporučený rozsah připravované koncepce veřejného osvětlení.
 • KMS byla informována o poškození odpadkových košů v parku Mistra Jana Husa a předala tuto informaci společnosti Marius Pederson.
 • KMS žádá TS HK o odstranění přestárlých tújí a jejich nahrazení jinou vhodnou zelení.

 

priloze_foto_soubory.pdf

pdf Zápis KMS leden 2018

provedl 28 stažení

Stažení (pdf, 367 KB)

2018_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS schválila termíny schůzi pro rok 2018.
 • KMS vzala na vědomí informaci ohledně uskutečněného Adventního koncertu (17.12.2017).
 • KMS žádá o odklizení odpadků na zelené ploše v ulici Na Důchodě.
 • KMS vzala na vědomí informace o termínech konání Plesu ZŠ Masarykova, Hasičského plesu SDH Plotiště nad Labem a Dětského dne.
 • KMS žádá město o reklamaci provedené opravy povrchu zálivu v zastávce MHD Plotiště škola (směr THD).

reklamovany_povrch_zastavky_MHD

terminy_schuzi_KMS_v_roce_2018