Adresáře 2018

Dokumenty

pdf Zápis KMS červen 2018

provedl 81 stažení

Stažení (pdf, 524 KB)

2018_6_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí statistiku radarových měření za měsíc březen až květen 2018.
 • KMS schvaluje proplacení květinových gratulací jubilantům.
 • KMS žádá o prořez náletové zeleně v ul. Zahrádkářská.
 • KMS žádá o opravy závad ve vozovce v ul. Mládeže.
 • KMS žádá o pročištění zarostlých chodníků v Plotištích nad Labem.
 • KMS žádá o vysvětlení nových pravidel vyřizování požadavků všech KMS ze strany MM HK.
 • KMS žádá o navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v ul. Na Důchodě.
 • KMS bere na vědomí informaci o pravidlech svozu biomasy ze strany Hradeckých služeb a.s.
 • KMS požaduje obnovení vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce v ul. Bezejmenná před ZŠ Masarykova.

 

 stav_sber_kontejneru_papir.pdf

pdf Zápis KMS květen 2018

provedl 55 stažení

Stažení (pdf, 691 KB)

2018_5_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS žádá o kontrolu dřevin v okolí hřbitova z hlediska stability stromů a jejich případnou obnovu.
 • KMS rozhodla o spolupráci na akci Den evropského dědictví.
 • KMS projednala požadavek občanky Plotišť nad Labem na dosetí prázdných ostrůvků podél chodníků v ul. Petra Jilemnického travinami.
 • KMS požaduje ověření technického stavu fasády domu č. p. 290.
 • KMS zve na oslavy Dětského dne v sobotu 2.6.2018.

 

pdf Zápis KMS duben 2018

provedl 55 stažení

Stažení (pdf, 689 KB)

2018_4_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS schválila proplacení nákladů za správu domény plotiste.info.
 • KMS požaduje o přemístění kontejnerů na některých místech v Plotištích nad Labem.
 • KMS žádá o zřízení parkovacího stání pro návštěvníky hřbitova.
 • KMS žádá o drobnou opravu nástěnek u ZŠ Masarykova.
 • KMS žádá o reklamaci prací či opravu závad na rekonstruovaném chodníku v ul. Hronkova.
 • KMS schválila finanční příspěvek na pořádání Dětského dne (2.6.2018).

Přílohy:

Foto závad chodníku v ul. Hronkova (18-4-6).pdf

 

pdf Zápis KMS březen 2018

provedl 82 stažení

Stažení (pdf, 364 KB)

2018_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Proběhlo informování KMS o bezpečnostní situaci na území Plotišť nad Labem strážníkem MP HK.
 • Předseda KMS informoval o čtvrtletníku Newsletter ITI.
 • Předseda KMS informoval o výsledku usnesení Rady města HK k hlukové zátěži ze strany vrtulníkové dopravy.
 • KMS žádá o opravu výmolu v komunikaci ul. Předměřická.
 • KMS schválila uvolnění finančních prostředků na květinové gratulace jubilantům.

 

Přílohy:

fotografie_vymol_ul_Predmericka.pdf

pdf Zápis KMS únor 2018

provedl 87 stažení

Stažení (pdf, 509 KB)

2018_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí informaci TS HK o plánovaných úpravách komunikací v roce 2018 v městské části Plotišť nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí informace od předsedy KMS ze setkání zástupců města s komisemi místních samospráv.
 • KMS vzala na vědomí doporučený rozsah připravované koncepce veřejného osvětlení.
 • KMS byla informována o poškození odpadkových košů v parku Mistra Jana Husa a předala tuto informaci společnosti Marius Pederson.
 • KMS žádá TS HK o odstranění přestárlých tújí a jejich nahrazení jinou vhodnou zelení.

 

priloze_foto_soubory.pdf

pdf Zápis KMS leden 2018

provedl 98 stažení

Stažení (pdf, 367 KB)

2018_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS schválila termíny schůzi pro rok 2018.
 • KMS vzala na vědomí informaci ohledně uskutečněného Adventního koncertu (17.12.2017).
 • KMS žádá o odklizení odpadků na zelené ploše v ulici Na Důchodě.
 • KMS vzala na vědomí informace o termínech konání Plesu ZŠ Masarykova, Hasičského plesu SDH Plotiště nad Labem a Dětského dne.
 • KMS žádá město o reklamaci provedené opravy povrchu zálivu v zastávce MHD Plotiště škola (směr THD).

reklamovany_povrch_zastavky_MHD

terminy_schuzi_KMS_v_roce_2018