Adresáře 2019

Dokumenty

pdf Zápis KMS březen 2019 Nový

provedl 1 stažení

Stažení (pdf, 264 KB)

2019_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • MP HK informovala KMS o bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí plánovanou veřejnou schůzi vedení města s občany Plotišť nad Labem v roce 2020.
 • Byla provedena volba vedení KMS.
 • KMS schválila členy ve funkci zapisovatele a nástěnkářů komise.
 • KMS schválila a podpořila vznik Jednacího výboru KMS HK Sever a přilehlých obcí.
 • KMS schválila plán zasedání na rok 2019.
 • KMS schválila prioritní požadavky.
 • SDH Plotiště nad Labem informuje o sběru železného šrotu a autobaterií dne 6. 4. 2019 v dopoledních hodinách.
 • KMS schválila nové místo pro pravidelné schůze komise.

Přílohy:

Termíny schůzí KMS PnL 2019.pdf

Zapis_KMS_HK_Sever_a_prilehlych_obci.pdf

Vysledek_studie_tranzitni_dopravy_v_katastru_Plotist_nad_Labem.pdf

 

pdf Zápis KMS únor 2019

provedl 24 stažení

Stažení (pdf, 406 KB)

2019_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem.
 • Předseda KMS informoval o setkání zástupců komisí s vedením města HK.
 • KMS vzala na vědomí změnu jízdních řádů MHD HK.
 • KMS schválila proplacení květinových gratulací jubilantům.
 • KMS navrhuje vybudování chodníku v ulici směrem ke kostelu sv. Petra.

 

Přílohy:

navrhovane_umisteni_chodniku.pdf

pdf Zápis KMS leden 2019

provedl 24 stažení

Stažení (pdf, 400 KB)

2019_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí plánované opravy komunikací v roce 2019.
 • KMS diskutovala možnost zřízení místního (osadního) výboru.
 • KMS vzala na vědomí možnost využití prostoru ve zpravodaji Radnice.
 • KMS podpořila návrh změny jízdní trasy linky MHD číslo 15.
 • KMS žádá o úklid kolem kontejnerů v ulici Petra Jilemnického.
 • KMS žádá o umístění zrcadla pro přehlednější výjezd z boční ulice do ulice Petra Jilemnického.
 • KMS žádá o úklid prostoru konce ulice Na Důchodě mezi společnostmi TSS a GJW.
 • KMS žádá o zvýšení kontrol hřiště ZŠ Masarykova - Jih.
 • KMS žádá o kontrolu kanalizačních výpustí u zastávky MHD Plotiště U Žídků.

Přílohy:

uklid_u_kontejneru_ul_P_jilemnickeho.pdf

umisteni_zrcadla_ul_P_jilemnickeho.pdf

stav_znecisteni_na_konci_ul_Na_Duchode_bod_190107.pdf