Adresáře 2020

Dokumenty

pdf Zápis KMS září 2020

provedl 19 stažení

Stažení (pdf, 242 KB)

2020_07_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS projednala situaci ohledně výskytu podnapilé osoby v severní části Plotišť nad Labem.
 • KMS společně se strážníkem MPHK řešila situaci s parkováním v ulici U Náhona.
 • KMS si vyslechla informaci o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem od strážníka MPHK.
 • KMS řešila podnět na vylepšení dopravní situace u křižovatky ulic Kotrčova, U Dřevony a P. Jilemnického.
 • KMS projednala stížnost na dopravní situaci v ulici Říčařova.
 • KMS žádá MMHK o uplatnění reklamace díla (povrch chodník) v ulici U Náhona.
 • KMS žádá MMHK o prověření časového plánu rekonstrukce chodníku v ulici Husitská.
 • KMS žádá o výsadbu stromu na konečné zastávce busu č. 10.
 • KMS bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města HK č. 5/2020 o nočním klidu.
 • KMS byla informována o nové kontaktní osobě na MMHK pro KMS.
 • KMS žádá o vyčištění odtoků kanalizace u zastávky U Žídků.
 • KMS děkuje za spolupráci s odcházejícím vedoucím MPHK.
 • KMS si vyslechla informaci o slavnostním otevřením nové hasičské zbrojnice SDH Plotiště nad Labem.
 • SDH Plotiště nad Labem informuje o plánovaném sběru kovového odpadu dne 10. října 2020.
 • KMS žádá o opravu povrchu železničního přejezdu v ulici Na Důchodě.
 • KMS schválila proplacení paragonů za květinové gratulace.

pdf Zápis KMS červen 2020

provedl 67 stažení

Stažení (pdf, 233 KB)

2020_06_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s výsledky zasedání Komise Sever o rozvoji Sektoru Sever.
 • KMS podpořila umístění dopravní značky STOP na konci ulice Kotrčova.
 • KMS schválila proplacení paragonů za květinové gratulace.

pdf Zápis KMS květen 2020 Populární

provedl 119 stažení

Stažení (pdf, 234 KB)

2020_05_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Předseda KMS informoval přítomné členy o tiskových zprávách vydaných MMHK.
 • KMS projednala možnost snížení a měření rychlosti v ulici Petra Jilemnického na základě podnětu občana.
 • KMS na základě podnětu občana urguje přemístění kontejnerů na tříděný odpad dle bodu 19/9/3.
 • KMS projednala informaci ohledně dopravního napojení případně nově vzniklé lokality Nad Potokem na ulici Koutníkova.
 • KMS projednala informaci o vyjádření vlastníků nemovitostí v ulici Říčařova k možnosti napojení na městský vodovodní řád.
 • KMS byla informována o uskutečnění/zrušení vybraných akcí pořádaných SDH Plotiště nad Labem.

pdf Zápis KMS duben 2020 Populární

provedl 129 stažení

Stažení (pdf, 230 KB)

2020_04_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Proběhla informace o současné situaci v době Nouzového stavu vyhlášeném Vládou ČR.
 • KMS byla informována o harmonogramu oprav realizovaných TSHK.

pdf Zápis KMS březen 2020 Populární

provedl 156 stažení

Stažení (pdf, 232 KB)

2020_03_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS řešila podnět obyvatel ulice Koutníkova na nepřiměřené osvětlení v této ulici.
 • KMS projednala informace z jednání o hluku v okolí hradeckého letiště.
 • KMS projednala dotaz občana Trčka.
 • KMS byla informována ohledně situace epidemie COVID-19.
 • KMS byla informována ohledně plánované veřejné schůze k výstavbě Severní tangenty.
 • KMS požaduje umytí prostor zastávky U Žídků.

Přílohy:

200224_Zapis_z_jednani.pdf

Koutnikova_foto.pdf

pdf Zápis KMS únor 2020 Populární

provedl 180 stažení

Stažení (pdf, 230 KB)

2020_02_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS projednala požadavky občanů z ulice Říčařova.
 • KMS si vyslechla zprávu z Dopravní komise města HK.
 • KMS projednala informace o plánované výstavbě bytových domů v ulici Nad Potokem.
 • Předseda KMS informoval o setkání předsedů komisí místních samospráv s vedením města HK.
 • KMS byla informována o probíhající rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Plotiště nad Labem.
 • KMS byla informována o rekonstrukci kanalizace v ulici Maxe Malého.
 • Petr Žoček informoval o stavu webu www.plotiste.info .

Přílohy:

 MMHK213948201906.pdf

pdf Zápis KMS leden 2020 Populární

provedl 177 stažení

Stažení (pdf, 237 KB)

2020_01_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla obeznámena bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem podanou Bc. Petrem Bockem.
 • KMS schválila termíny svého zasedání pro rok 2020.
 • KMS obdržela seznam plánu oprav TSHK v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS požaduje obnovu chodníku v ulici Bekova po proběhlé stavební akci.

Přílohy:

Terminy_zasedani_KMS_2020.pdf

chodnik_ulice_Bekova.pdf