Primátor města Hradec Králové podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod.,

v případě konání II. kola volby ve dnech v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.