Český hydrometeorologický ústav varuje před vysokými teplotami a nebezpečím vzniku požárů.
 
 
 
Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi vysoké teploty
Platnost: od 1. 7. 2019 11:00 do 1. 7. 2019 21:00.
 
Odpolední teploty překročí 34 °C.
 
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Velmi vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Nebezpečí vybočení a lomů kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
 
Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Nebezpečí požárů
Platnost: od 1.7.2019 11:00 do odvolání
 
Nebezpečí vzniku a šíření požárů.
 
Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou
 
Výhled nebezpečných jevů
Platnost: od 1.7.2019 11:00 do 2.7.2019 03:00
 
Od dopoledne v pondělí (1. 7.) do rána v úterý (2. 7.) se mohou vyskytnout silné, ve východní polovině území ojediněle i velmi silné bouřky doprovázené zejména nárazy větru.
 
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Toto je předběžné varování. Aktuálně není v platnosti výstraha, ale doporučujeme sledovat upřesňované předpovědi počasí.
 
Zdroj: ČHMÚ