KMS Plotiště nad Labem informuje občany, že zasedání komise plánované na 6. května proběhne na tradičním místě, tj. v sídle SDH Plotiště nad Labem. Původně plánované online setkání členů KMS uvedené v dubnovém zápise se tímto ruší.