Zastupitelstvo města vydalo dne 01.03.2022 usnesením č. ZM/2022/1532 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, o nočním klidu.

Znění vyhlášky naleznete v příloze tohoto emailu, nebo v oznámení zde: Vydání nové vyhlášky o nočním klidu: Aktuality odboru: Hradec Králové (hradeckralove.org)