SDH Plotiště

Jednotka: Požární hlídka /PH/ Sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Hradec Králové - Plotiště nad Labem Počet členů: 10 Velitel PH: Jaroslav Dašek Statutární město Hradec Králové zřídilo v SDH Plotiště nad Labem požární hlídku, podle požárního posouzení.

SDH Plotiště nad Labem, každý rok, pořádá v naší městské části dětské dny s názvem "Den přátel hasičů" a stará se tam o společenský život v Plotištích. Požární hlídce je přidělen starý Mercedes, který právě prochází repasí.