Ve vybraných částech města, mezi které patří i Plotiště nad Labem, či Plácky, byla schválena realizace projektu Třídíme v Hradci. Občané z dotčených lokalit si budou moci vybrat, zda si vezmou nádoby na tříděný odpad ke svým domům, nebo budou tento odpad odnášet na veřejná stanoviště tříděného odpadu. Již nyní je možné se registrovat do projektu a požádat o nádoby na tříděný odpad (papír/plasty).

Registrace je možná na stránkách projektu www.tridimevhradci.cz, kde najdete i podrobnosti o projektu a další důležité informace.

Další informace jsou k dispozici v článku Rozsáhlejší třídění odpadu ochrání peněženky občanů i města na stránkách města.