Statut komise

Komise místní samosprávy je zřízena Radou města Hradec Králové v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. Komise je iniciativní a poradní orgán Rady města Hradce Králové v místní části  města Hradec Králové - Plotiště nad Labem. Územní obvod její působnosti určuje Rada města Hradec Králové.

 Složení komise:

Komise místní samosprávy

 

Často kladené dotazy

Pro vysvětlení fungování KMS jsme připravili odpovědi na běžné otázky, které jsou veřejností často na činnost KMS kladeny.

1.) Proč komise nezařídila...

Komise místní samosprávy Plotiště nad Labem je poradním a iniciativním orgánem Rady města Hradce Králové. KMS tedy přenáší názory, potřeby a požadavky občanů městké části Radě města a dalším Organizačním složkám Magistrátu města Hradce Králové, stejně jako organizacím města. KMS tedy může navrhovat a doporučovat Radě města.

2.) Proč není v Plotištích velký obchod

V Plotištích nad Labem není žádný velký obchod, protože žádný velký soukromý investor neprojevil vážný zájem jej zde postavit a provozovat.

3.) Proč nezajíždí autobus „dozadu" do Plotišť?

Autobusová linka č. 15 obsluhuje zastávky: Plotiště U Žídků, Plotiště U Doležalů, Plotiště kostel, Plotiště U Brandů, Plotiště pošta, Plotiště škola. A dále zajíždí i do Předměřic nad Labem.

4.) Severní tangenta

Severní tangenta by měla být tzv. liniovou stavbou, plánovaným obchvatem Hradce Králové. Severní tangenta by měla směřovat od křižovatky u ČKD přes Plotiště nad Labem k letišti ve Věkoších. Areál letiště by protla mezi kasárnami a plochou s letovým provozem. Odtud by pokračovala k Pouchovu, vyhnula by se však jeho obydleným částem. Od Pouchova by měla silnice směřovat ke Slatině, kde by překřížila Kladskou ulici a vyústila za skladištní oblastí na výpadovku na Ostravu.

5.) Kdy se konají schůze komise a mohu se jich zúčastnit?

Komise se schází každý měsíc (obvykle první čtvrtek v měsíci) v prostorách zbrojnice SDH Plotiště nad Labem, a to v době od 19 hodin. Máte-li zájem účastnit se zasedání kontaktujte prosím předsedu Mgr. Ing. Zdeňka Cvejna.