Nejvíce hlasů získala politická strana Ano 2011, 66 hlasů (21,22%), jako druhá se umístila Občanská demokratická strana 50 hlasů, (16,08%), na třetím místě pak Koalice TOP09STAN 47 hlasů, (15,12%), dále Česká strana sociálně demokratická 28 hlasů, (9,00%). Žádná další politická strana v Plotištích nad Labem nepřekročila hranici 5% hlasů.

Nejvíce preferenčních hlasů získal Ing. Oldřich Vlasák (ODS) 37 hlasů, JUDr. Pavel Telička (ANO2011) 13 hlasů, JUDr. Jiří Pospíšil (TOP09 a STAN) 12 hlasů.

V Plotištích nad Labem bylo v seznamu zapsáno 1428 oprávněných voličů, volební účast 21,99%, odevzdano 314 obálek, platných hlasů 311.

 

Volební okrsek č. 38 Plotiště nad Labem - Sever

Voličů v seznamu 717, Volební účast 21,34%, Platné hlasy 151

Politická strana:                               platné hlasy      v %  

SNK Evropští demokraté                         1             0,66

Klub angažovaných nestraníků                 1             0,66

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.                    9             5,96

Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO            7             4,63

Koalice TOP 09 a STAN                          18           11,92

Liberálně ekologická strana                      1             0,66

Komunistická str.Čech a Moravy               10           6,62

Česká str.sociálně demokrat.                    11           7,28

ANO 2011                                               30           19,86

Občanská demokratická strana                 22           14,56

Úsvit přímé demokr.T.Okamury                 9             5,96

Strana zelených                                      7             4,63

Strana svobodných občanů                      12           7,94

Volte Pr.Blok www.cibulka.net                  4             2,64

Česká pirátská strana                              7             4,63

Věci veřejné                                            2             1,32

 

Volební okrsek č. 39 Plotiště nad Labem - Jih

Voličův seznamu 711, Volební účast 22,64%, platné hlasy 160

Politická strana                            platné hlasy      v %                   

NE Bruselu-Národní demokracie            2             1,25

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.                 5             3,12

Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO        2             1,25

Koalice TOP 09 a STAN                        29           18,12

Komunistická str.Čech a Moravy            12           7,50

Česká str.sociálně demokrat.                 17           10,62

ANO 2011                                            36           22,50

Občanská demokratická strana              28           17,50

Úsvit přímé demokr.T.Okamury              8             5

Strana zelených                                   3             1,87

Strana svobodných občanů                    8             5

Volte Pr.Blok www.cibulka.net                1             0,62

Česká pirátská strana                            5             3,12

Koruna Česká (monarch.strana)              1             0,62

Občanská konzervativní strana                2             1,25

Věci veřejné                                          1             0,62

 

Politická strana, která v Plotištích nad Labem neobdržela žádný platný hlas není zahrnuta v seznamu hlasování.

zdroj: www.volby.cz