Plotišťané už prostor s veřejnou zelení dlouho neoficiálně nazývají parkem U Husa. Nové pojmenování tohoto veřejného prostranství, se kterým dnes souhlasili zastupitelé, se do map nově zanese jako park Mistra Jana Husa.

„Obdrželi jsme návrh na pojmenování veřejného prostranství od zdejší komise místní samosprávy a nebyl důvod se příliš odklánět od zažitého názvu, pod nímž občané Plotišť park znají. Navíc zde stojí i socha Jana Husa,“ vysvětluje důvody přiřknutí nového názvu parku Martin Soukup, náměstek primátora a člen komise pro pojmenování ulic.

Park bude do budoucna jmenovat Mistra Jana Husa. Park, jehož nové pojmenování se zapíše do oficiálních map, je v Plotištích nad Labem veřejně přístupný a ohraničený ulicemi Husitská, Bezejmenná a U Náhona. Pojmenování ulic a veřejných prostranství se neděje z vůle jednoho či dvou lidí, je to proces složitější, který podléhá schválení orgánů města.

zdroj: www.hradeckralove.org