Adresáře 2015

Dokumenty

pdf Zápis KMS prosinec 2015 Populární

provedl 1090 stažení

Stažení (pdf, 231 KB)

2015_10_Zápis KMS Plotiště nad Labem.pdf

Zápis KMS prosinec 2015.

Nově projednané body:

 • Opravu výmolů
 • Prořez stromů
 • Záměrem o změně funkčního využití území (výstavba rodinných domů)
 • Květinové gratulace jubilantům
 • Termíny schůzí KMS na rok 2016

Přílohy:
2015_10_1 oprava povrchu P. Jilemnického
2015_10_2 prořez stromů ul. Mládeže
2015_10_3 žádost o změnu funkčního území
2015_10_6 termíny schůzí KMS 2016

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS listopad 2015 Populární

provedl 1083 stažení

Stažení (pdf, 159 KB)

2015_9_Zápis KMS Plotiště nad Labem.pdf

Zápis KMS listopad 2015

Nově projednané body:

 • Bezpečnostní situace v Plotištích nad Labem
 • Výdaje KMS
 • Projednání návrhu na zrušení autobusové zastávky
 • Prořez dřevin
 • Údržba herních prvků
 • Oprava povrchu vozovky ve slepé ul. U Náhona před č.p. 128
 • Statistika radarových měření
 • Vady na silnici č. III/29913 (ul. P. Jilemnického)

Přílohy:
2015_9_4 prořez dřevin u ZŠ
2015_9_6 povrch ulice U Náhona
2015_9_8 výmoly v ul. P. Jilemnického

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS říjen 2015 Populární

provedl 1108 stažení

Stažení (pdf, 236 KB)

2015_8_Zápis_KMS_Plotiště nad Labem.pdf

Zápis KMS říjen 2015

Nově projednané body:

 • Seznámení KMS s procesním fungováním MMHK
 • Parkování u autobusové zastávky Plotiště Kostel č. 10 směrem na Plácky
 • Problém odtoku strouhy v ulici Předměřická
 • Změny územního plánu v Koutníkově ulici
 • Zrušení omezení odběru vody
 • Hladina vody po stavbě kanalizace
 • Prioritní požadavky KMS

Přílohy:
2015-8 sloupy ČEZ

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS září 2015 Populární

provedl 1093 stažení

Stažení (pdf, 121 KB)

2015_7_Zápis_KMS_Plotiště nad Labem.pdf

Zápis KMS září 2015.

Nově projednané body:

 • Dopravní situaci v ul. Předměřická
 • Zvolen nový zapisovatel
 • Květiny jubilantům
 • Směrnice č. 5/2015 RM - Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky KMS
 • Průkazy členů KMS
 • Informace o koordinační schůzce s vedoucího investičního odboru
 • Uskladněné staré železniční pražce
 • Úprava městské zeleně
 • Odstranění betónových sloupů
 • Zpřístupnění věže kostela sv. Petra v Plotištích

Přílohy:
15-7-6 zápis z jednání - Tlaková kanalizace 12.6.2015 - čistopis
15-7-7 MF Dnes z 27.8.2015
15-7-7 stížnost občanů Plotišť -zápach
15-7-8 tůje
15-7-9 sloup2
15-7-9-sloup1
2015-09-01_Plotiště_Pasport_2015 1

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS červen 2015 Populární

provedl 1063 stažení

Stažení (pdf, 122 KB)

2015_6_Zapis_KMS_PnL.pdf

Zápis KMS červen 2015.

Nově projednané body:

 • Zprávu o bezpečnostní situaci
 • Novelizaci VV č. 6/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství
 • Informace o průběhu Karnevalového dětského dne
 • Návrh umístění dopravní značky Průjezd zakázán v ulici U Sokola od čp. 117 až k ulici Maxe Malého
 • Vytvoření parkovacích míst v ulici Petra Jilemnického
 • Zřízení nových nástěnek na zastávky Plotiště škola a U Židků
 • Návrh přijetí nového člena KMS
 • Informace k výluce MHD

Přílohy:
Zpráva o bezpečnostní situaci za období 1. 1. – 3. 6. 2015

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS květen 2015 Populární

provedl 1100 stažení

Stažení (pdf, 110 KB)

2015_5_Zapis_KMS_PnL.pdf

Zápis KMS květen 2015.

Nově projednané body:

 • Sekání zeleně v Plotištích nad Labem v roce 2015
 • Písně pro hlášení rozhlasu
 • Změna zapisovatele
 • Úklid okolí kontejnerů naproti ZŠ Plotiště nad Labem (Jih)
 • Řešení přemnožení hlodavců v okolí čp. 37
 • Pročištění příkopu v ulici Petra Jilemnického u čp. 49
 • Kanalizace v ulici Bezejmenná směrem k Malému Labskému náhonu
 • Problematika svodu dešťových vod v ulici Petra Jilemnického u čp. 50
 • Sekání zeleně podél komunikace

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS duben 2015 Populární

provedl 1124 stažení

Stažení (pdf, 105 KB)

2015_4_Zapis_KMS_PnL.pdf

Zápis KMS duben 2015.

Nově projednané body:

 • Petici „za vyřešení parkování“
 • Parkování u Masarykovy ZŠ Plotiště nad Labem
 • Odstranění panelů z dětského hřiště u Masarykově ZŠ
 • Provoz internetových stránek
 • Příspěvek na akci Dětský den
 • Lavička do Parku Mistra Jana Husa
 • Stavu stromů v Parku Mistra Jana Husa
 • Přemístění kontejnerů ze zastávky MHD U Brandů
 • Opravu asfaltového povrchu před a za železničním přejezdem v ulici Petra Jilemnického
 • Odstranění cedule „Voda není pitná“ z prostoru posezení „U Stojanu“
 • Zákazu průjezdu nákladních automobilů ulicí Petra Jilemnického
 • Osazení zeleně v ulici Předměřická před katolickým kostelem
 • Poničené prostranství u hřbitova
 • Oprava díry u pošty

Přílohy:
2015_04 - Místa pro parkování 1
2015_04 - Místa pro parkování 2
2015_04 - Místa pro parkování 3
2015_04 - Kontejnery
2015_04 - Parkování škola
2015_04 - Ulice Předměřická
2015_04 - Hřbitov 1
2015_04 - Hřbitov 2
2015_04 - Pošta

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS březen 2015 Populární

provedl 1047 stažení

Stažení (pdf, 127 KB)

2015_3_Zapis_KMS_PnL.pdf

Zápis KMS březen 2015.

Nově projednané body:

 • Seznámení s nominovým kandidátem na člena KMS
 • Seznámení s usnesením Rady města Hradce Králové RM/2015/82
 • Nový statut KMS
 • Schválení nového jednacího řádu KMS
 • Seznámení s pravidly hospodaření KMS
 • Pročištění dřevin v parku Mistra Jana Husa
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Plotiště nad Labem
 • Květinové dary

Přílohy:
2015_03 – Umístění radarů
2015_03 – Jednací řád

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS únor 2015 Populární

provedl 1142 stažení

Stažení (pdf, 123 KB)

2015_2_Zapis_KMS_PnL.pdf

Zápis KMS únor 2015.

Nově projednané body:

 • Vyčištění vodoteče u ZŠ Jih
 • Úklidu sněhu ze zastávky MHD Plotiště škola
 • Přístřešek pro cestující na autobusové zastávce MHD Plotiště škola
 • Odstranění nevyužívaného sloupu elektrického vedení
 • Graffiti v naší městské část

Přílohy:
2015_02 – Mapa vodotece
2015_02 – Zadost
2015_02 – Plotiste skola – Foto 1
2015_02 – Plotiste skola – Foto 2
2015_02 – Plotiste skola – Foto 3
2015_02 – Plotiste skola – Foto 4
2015_02 – Plotiste skola – Mapa
2015_02 – Sloup

Odpovědi:
Odpověď č.1

pdf Zápis KMS leden 2015 Populární

provedl 1060 stažení

Stažení (pdf, 124 KB)

2015_1_Zapis_KMS_PnL.pdf

Zápis KMS leden 2015.

Nově projednané body:

 • Plán čištění kanalizačních vpustí a dešťové kanalizace

Odpovědi:
Odpověď č.1