Adresáře 2016

Dokumenty

pdf Zápis KMS prosinec 2016 Populární

provedl 1005 stažení

Stažení (pdf, 369 KB)

2016_9_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Pracovní schůzka vedení KMS s náměstky primátora města.
 • Požadavek KMS na aktualizace prioritních požadavků na webu města.
 • KMS bere na vědomí neveřejný pracovní zápis z veřejné schůze vedení města s občany Plotišť nad Labem.
 • KMS bere na vědomí oficiální zápis z veřejné schůze vedení města s občany Plotišť nad Labem.
 • KMS projednala žádost o ořez stromové aleje vedle hřbitova.
 • KMS projednala stav pokrytí městské části Plotiště nad Labem místním veřejným rozhlasem.
 • KMS žádá o umístění zákazu nákladní tranzitní dopravy v ulici Petra Jilemnického.
 • KMS žádá MM HK o převzetí chodníku/cyklostezky v ulici Koutníkova ve směru do Plotišť do správy města.
 • KMS děkuji za dekoraci vánočního stromu u ZŠ Masarykova.
 • KMS schválila finanční příspěvek na adventní koncert.
 • KMS žádá o opravu výmolu před domem č.p. 91 v ulici U Dřevony.
 • KMS nepodporuje umístění značky omezení rychlosti (30 km/h) v ulici Višňová.
 • KMS schválila finanční výdaje (květinové gratulace, občerstvení a dar).
 • KMS seznámena s výsledky schůze zástupců města, povodí Labe a předsedy KMS k odtokovým poměrům v Plotištích nad Labem.
 • KMS žádá o zlepšení cestovních podmínek na zastávce Karosárna pro cestující MHD.
 • KMS žádá o úpravu povrchu komunikace v zálivu zastávky U Brandů (směr Lochenice) a Plotiště škola (směr Terminál hromadné dopravy).

pdf Zápis KMS říjen 2016 Populární

provedl 1043 stažení

Stažení (pdf, 367 KB)

Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem_rijen_2016.pdf

Nově projednané body:

 • Jmenování zapisovatele KMS.
 • Strážník MP Hradce Králové Bc. Petr Bocek informoval KMS o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • Informace o odhalení busty T. G. Masaryka na ZŠ Masarykova Plotiště nad Labem.
 • Informace o statistice radarových měření v katastru Plotišť nad Labem za září 2016.
 • Administrativní informace ohledně členství v KMS ze strany MMHK.
 • Informace o uskutečnění veřejného setkání občanů Plotišť nad Labem s Primátorem a vedením města HK dne 2.11.2016. KMS schválila tématické okruhy diskuse setkání.
 • Informace o sběru kovového šrotu SDH Plotiště nad Labem ve dne 15.10.2016.
 • Schválení proplacení drobného vydání KMS.

Přílohy:

stiznost_na_hluk

 

pdf Zápis KMS září 2016 Populární

provedl 172 stažení

Stažení (pdf)

2016_7_Zapis_KMS_Plotiště_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník MP Bc. Petr Bocek informoval o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem
 • KMS upozorňuje na porušování zákazu odbočení z Koutníkovi ulice do ulice Petra Jilemnického ve směru od kruhového objezdu u ČKD
 • Zpráva Michala Podluckého o průběhu Dne přátel hasičů Plotiště nad Labem
 • Informace o řešení úklidu a údržby pronajatého pozemku č. 772/13
 • Informace o veřejném projednávání územního plánu města Hradce Králové
 • KMS doporučuje realizovat komplexní rekonstrukci hasičské zbrojnice městské části Plotiště nad Labem
 • KMS žádá o seznámení s novým dopravním modelem Plotišť nad Labem
 • KMS žádá o zpracování studie parkování v daných lokalitách Plotišť nad Labem
 • KMS projednala žádost o umístění kontejnerů na elektroodpad
 • KMS vymezila lokality pro zřízení tržních míst v Plotištích nad Labem
 • KMS se seznámila s informací o bustě T. G. Masaryka v ZŠ Masarykova
 • KMS bere na vědomí informaci o in-line závodech
 • TSHK a KMS vybraly umístění vánočního stromu
 • KMS žádá o vyčistění chodníků v parku Mistra Jana Husa
 • KMS žádá o vyčištění zarostlých obrubníků v celé městské části Plotiště nad Labem
 • KMS žádá o nový nátěr fasády objektu TJ Sokol
 • KMS žádá o umístění fotopastí v parku Mistra Jana Husa
 • KMS se seznámila se statistikou měření rychlostí
 • KMS se seznámila s novým jízdním řádem DP MHK
 • KMS žádá o umístění kryté autobusové zastávky linky č. 10 U Karosárny
 • KMS bere na vědomí rezignaci Mgr. Adama Beneše na člena KMS ke dni 30.9.2016
 • KMS děkuje Mgr. Adamu Benešovi za jeho dosavadní práci pro KMS

Přílohy:

Pozemek_k_u_772/13

pdf Zápis KMS červen 2016 Populární

provedl 159 stažení

Stažení (pdf)

2016_6_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Bc. Petr Bocek informoval o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem
 • Informace o  nadměrné hlukové zátěži způsobené leteckou dopravou na základě podnětu občanů ze dne 26.5.2016
 • Organizační záležitosti ke Dni přátel hasičů
 • KMS žádá spoluobčany o dodržování pořádku u kontejnerů na odpad a k řádnému třídění odpadu

pdf Zápis KMS květen 2016 Populární

provedl 1097 stažení

Stažení (pdf, 340 KB)

2016_5 Zápis KMS Plotiště nad Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Všeobecná diskuze řešící nový územní plán
 • Informace o nočním výcviku pilotů - stížnost občanů a vyjádření Ing. Grigi
 • Den přátel hasičů SDH Plotiště nad Labem - KMS jako spolupořadatel schvaluje finanční dar na tuto akci
 • Žádost o navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v ulici Petra Jilemnického u č. p. 351/41a
 • Žádost o opravu chodníku v ulici Petra Jilemnického v části u železničního přejezdu (naproti  č. p. 261/11)
 • KMS upozorňuje na havarijní stav ulice Petra Jilemnického
 • KMS podporuje návrh nového jízdního řádu na lince č. 10 a 15

 Přílohy:

2016_5_4 navýšení počtu kontejnerů

2016_5_5 žádost o opravu chodníků

default Zápis KMS duben 2016 Populární

provedl 1101 stažení

Stažení (pdf, 446 KB)

2016_4 Zápis KMS Plotiště nad Labem.pdf

Zápis KMS duben 2016

 

Nově projednané body:

 • KMS se seznámila s bezpečnostní situací v Plotištích nad Labem
 • Schválení drobných vydání
 • KMS se seznámila se zprávou Městské policie HK
 • Požadavek na odstranění nepoužívaných sloupů elektrického vedení
 • Žádost o úklid pozemku města v ulici Husitská
 • Žádost o opravu obrubníku u ZŠ Masarykova (ulice Petra Jilemnického)
 • Požadavek na umístění kontejneru na plasty v ulici Petra Jilemnického
 • Žádost o zvýšení dopravní obslužnosti Plotišť nad Labem ze strany DP MHK
 • KMS podporuje navrhovanou studii průjezdnosti křižovatky ul. Petra Jilemnického a ulice Koutníkova
 • Požadavek na odstranění dlouhodobě nepoužívané konstrukce plakátovacího místa umístěného na křižovatce ulic Na Důchodě a U Náhona

 Přílohy:

2016_3_7 vánoční strom

2016_4_4 nepoužívané sloupy k odstranění

2016_4_5 úklid pozemku ul. Husitská

2016_4_6 oprava obrubníku u školy

2016_4_7 žádost o kontejner na plasty

2016_4_10 nepoužívané plakátovací místo k odstranění

pdf Zápis KMS březen 2016 Populární

provedl 1150 stažení

Stažení (pdf, 182 KB)

2016_3_Zápis KMS Plotiště nad Labem.pdf

Zápis KMS březen 2016

Nově projednané body:

 • Návrh na vytvořením prostupnosti z ul. Na Důchodě k Terminálu hromadné dopravy pro pěší a cyklisty
 • Statistika činností Městské Policie v Plotištích nad Labem za rok 2015
 • Jednání s občany bydlícími v ul. Koutníkova
 • Představení projektu „třídíme v Hradci“
 • Informace o slavnostní otevření nových učeben v půdní vestavbě školy na Masarykově ZŠ – Plotiště
 • Žádá o opravu havarijního stavu obrubníku na zastávce MHD č. 15 Plotiště škola
 • Informace z konzultačního dne s náměstkyní primátora dr. Liškovou a zástupci KMS
 • Seznámení se stavem rozpočtu KMS Plotiště nad Labem

Přílohy:
2016_3_1 – Cyklostezka
2016_3 příloha zápisu od p. Urbana k bodu 2016/3/1
2016_3_6 - Obrubník u školy

pdf Zápis KMS únor 2016 Populární

provedl 1069 stažení

Stažení (pdf, 147 KB)

2016_2_Zápis KMS Plotiště nad Labem.pdf

Zápis KMS únor 2016

Nově projednané body:

 • Seznámení s bezpečnostní situací v Plotištích nad Labem
 • Informace o setkání předsedů KMS s vedením města
 • Informace o projektu Třídíme v Hradci
 • Doporučení k provedení kontroly a pročištění povrchové kanalizace v lokalitě U Žídků
 • Setkání zástupců KMS se zástupci MMHK na jednání o prioritních požadavcích KMS
 • Zpráva o rozpočtu KMS
 • Jednání se zástupci Světi, kde bylo projednáno možné napojení cyklostezky Světí – Hradec Králové
 • Informace o projednali možnosti zbudování cyklostezky v místech plánovaného poldru

Přílohy:
20160204_Parkovani_u_posty
20160204_Parkovani_u_skoly

pdf Zápis KMS leden 2016 Populární

provedl 1092 stažení

Stažení (pdf, 167 KB)

2016_1_Zápis KMS Plotiště nad Labem.pdf

Zápis KMS leden 2016

Nově projednané body:

 • Jednání s DPmHK o o vytíženosti spojů v MČ Plotiště nad Labem
 • Podnět k řešení otázky parkování u Pošty a ZŠ
 • Žádost o odklízení sněhu na zastávce MHD u ZŠ Jih
 • Projednání úprav železničního přejezdu v ulici Na Důchodě
 • Žádost o prodloužení otvírací doby na dětském hřišti u MŠ Plotiště Sever

Odpovědi:
Odpověď č.1