Adresáře 2018

Dokumenty

pdf Zápis KMS prosinec 2018 Populární

provedl 817 stažení

Stažení (pdf, 401 KB)

2018_10_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastrálním území Plotišť nad Labem.
 • KMS žádá o umístění sběrového kontejneru na kov u točny autobusů MHD u zastávky Plotiště kostel.
 • KMS žádá o obnovu dvojité podélné přerušované čáry v ul. Koutníkova před areálem 581/46.
 • KMS vzala na vědomí doporučení a výsledky auditu ohledně GDPR.
 • KMS schválila finanční výdaj ve výši cca 600,- Kč.
 • KMS vzala na vědomí informaci o akci Vánoční tvoření.
 • KMS schválila proplacení finančního výdaje za občerstvení.

 ul_Predmericka_vymoly_III.pdf

pdf Zápis KMS listopad 2018 Populární

provedl 845 stažení

Stažení (pdf, 380 KB)

2018_9_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Stávající členové KMS projevili zájem o pokračování ve funkci člena KMS Plotiště nad Labem.
 • KMS požaduje zajištění bezpečnosti před volně se potulujícími psy.
 • KMS žádá o výměnu stávajících kontejnerů na skleněný odpad v ulici Mládeže za odhlučněné kontejnery.
 • KMS žádá o prověření možnosti využití osob vykonávající prospěšné práce pro dozorování přechodu u ZŠ Masarykova v ranních hodinách ve školní dny.
 • KMS žádá o prodloužení cyklostezky v ulici Koutníkova.
 • KMS na základě požadavku občana žádá o přesun lampy veřejného osvětlení v ulici U Sokola.
 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS žádá o doplnění značky A11 (Přechod pro chodce) u přechodu pro chodce křižovatky ulic Petra Jilemnického a Předměřická.
 • KMS byla informována o proběhlém školení pro webmastery komisí.
 • KMS schválila finanční dar na konání Adventního koncertu pořádaného 2.12.2018 v kostele sv. Petra.
 • KMS schválila finanční dar na konání dětské akce "Strašidelná pohádková cesta".
 • KMS byla informována o bowlingovém turnaji mezi Klubem důchodců a komisemi místních samospráv.

 Přílohy: fotografie osvětlení v ulici U Sokola Osvetleni_U_Sokola.pdf

pdf Zápis KMS říjen 2018 Populární

provedl 839 stažení

Stažení (pdf, 370 KB)

2018_8_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Informace o proběhlé akci ke Dni Evropského dědictví.
 • KMS požaduje opravu nefunkčních lamp veřejného osvětlení.
 • KMS žádá o vánoční strom pro adventní období tohoto roku.
 • Příští zasedání KMS konané 1. 11. 2018 se uskuteční opět v hasičské zbrojnici SDH Plotiště nad Labem.

pdf Zápis KMS září 2018 Populární

provedl 903 stažení

Stažení (pdf, 559 KB)

2018_7_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Informace o upomínkové akci k výročí konce 1. světové války.
 • KMS schválila výdaj z rozpočtu.
 • KMS žádá o opravu výtluku v ulici Hronkova.
 • KMS žádá o opravu výmolu v ulici Mládeže.
 • KMS žádá o realizaci vodorovného značení u křižovatky ulic Bekova a Mládeže.
 • KMS žádá o opravu chodníku u zastávky MHD Karosárna.
 • Příští zasedání KMS proběhne mimořádně dne 3.10. v prostorách SDH Plotiště nad Labem!!!

 

Krizovatka_Bekova_Mladeze.pdf

pdf Zápis KMS červen 2018 Populární

provedl 904 stažení

Stažení (pdf, 524 KB)

2018_6_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí statistiku radarových měření za měsíc březen až květen 2018.
 • KMS schvaluje proplacení květinových gratulací jubilantům.
 • KMS žádá o prořez náletové zeleně v ul. Zahrádkářská.
 • KMS žádá o opravy závad ve vozovce v ul. Mládeže.
 • KMS žádá o pročištění zarostlých chodníků v Plotištích nad Labem.
 • KMS žádá o vysvětlení nových pravidel vyřizování požadavků všech KMS ze strany MM HK.
 • KMS žádá o navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v ul. Na Důchodě.
 • KMS bere na vědomí informaci o pravidlech svozu biomasy ze strany Hradeckých služeb a.s.
 • KMS požaduje obnovení vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce v ul. Bezejmenná před ZŠ Masarykova.

 

 stav_sber_kontejneru_papir.pdf

pdf Zápis KMS květen 2018 Populární

provedl 855 stažení

Stažení (pdf, 691 KB)

2018_5_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS žádá o kontrolu dřevin v okolí hřbitova z hlediska stability stromů a jejich případnou obnovu.
 • KMS rozhodla o spolupráci na akci Den evropského dědictví.
 • KMS projednala požadavek občanky Plotišť nad Labem na dosetí prázdných ostrůvků podél chodníků v ul. Petra Jilemnického travinami.
 • KMS požaduje ověření technického stavu fasády domu č. p. 290.
 • KMS zve na oslavy Dětského dne v sobotu 2.6.2018.

 

pdf Zápis KMS duben 2018 Populární

provedl 821 stažení

Stažení (pdf, 689 KB)

2018_4_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS schválila proplacení nákladů za správu domény plotiste.info.
 • KMS požaduje o přemístění kontejnerů na některých místech v Plotištích nad Labem.
 • KMS žádá o zřízení parkovacího stání pro návštěvníky hřbitova.
 • KMS žádá o drobnou opravu nástěnek u ZŠ Masarykova.
 • KMS žádá o reklamaci prací či opravu závad na rekonstruovaném chodníku v ul. Hronkova.
 • KMS schválila finanční příspěvek na pořádání Dětského dne (2.6.2018).

Přílohy:

Foto závad chodníku v ul. Hronkova (18-4-6).pdf

 

pdf Zápis KMS březen 2018 Populární

provedl 867 stažení

Stažení (pdf, 364 KB)

2018_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Proběhlo informování KMS o bezpečnostní situaci na území Plotišť nad Labem strážníkem MP HK.
 • Předseda KMS informoval o čtvrtletníku Newsletter ITI.
 • Předseda KMS informoval o výsledku usnesení Rady města HK k hlukové zátěži ze strany vrtulníkové dopravy.
 • KMS žádá o opravu výmolu v komunikaci ul. Předměřická.
 • KMS schválila uvolnění finančních prostředků na květinové gratulace jubilantům.

 

Přílohy:

fotografie_vymol_ul_Predmericka.pdf

pdf Zápis KMS únor 2018 Populární

provedl 933 stažení

Stažení (pdf, 509 KB)

2018_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí zprávu MP HK o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí informaci TS HK o plánovaných úpravách komunikací v roce 2018 v městské části Plotišť nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí informace od předsedy KMS ze setkání zástupců města s komisemi místních samospráv.
 • KMS vzala na vědomí doporučený rozsah připravované koncepce veřejného osvětlení.
 • KMS byla informována o poškození odpadkových košů v parku Mistra Jana Husa a předala tuto informaci společnosti Marius Pederson.
 • KMS žádá TS HK o odstranění přestárlých tújí a jejich nahrazení jinou vhodnou zelení.

 

priloze_foto_soubory.pdf

pdf Zápis KMS leden 2018 Populární

provedl 954 stažení

Stažení (pdf, 367 KB)

2018_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS schválila termíny schůzi pro rok 2018.
 • KMS vzala na vědomí informaci ohledně uskutečněného Adventního koncertu (17.12.2017).
 • KMS žádá o odklizení odpadků na zelené ploše v ulici Na Důchodě.
 • KMS vzala na vědomí informace o termínech konání Plesu ZŠ Masarykova, Hasičského plesu SDH Plotiště nad Labem a Dětského dne.
 • KMS žádá město o reklamaci provedené opravy povrchu zálivu v zastávce MHD Plotiště škola (směr THD).

reklamovany_povrch_zastavky_MHD

terminy_schuzi_KMS_v_roce_2018