Adresáře 2019

Dokumenty

pdf Zápis KMS prosinec 2019 Populární

provedl 587 stažení

Stažení (pdf, 239 KB)

2019_10_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • V návaznosti na bod 16/7/9 si KMS vyslechla bližší informace ke studii parkování v lokalitě u ZŠ Masarykova od Ing. Sedunky. Na základě proběhlé diskuse KMS s Ing. Sedunkou a Ing. Polívkou proběhlo hlasování členů KMS o variantách řešení parkování v klidu u ZŠ Masarykova.
 • V návaznosti na bod 16/7/9 KMS žádá o prověření možnosti snížení počtu parkovacích míst pro invalidy z navrženého počtu dvou na jedno v zaslané studii parkování v klidu v lokalitě ZŠ Masarykova.
 • V návaznosti na bod 16/7/9 KMS podpořila realizaci obou navržených etap I a II pro vybudování parkování v klidu v lokalitě u bytového domu s Českou poštou a Městskou knihovnou HK v Pl. nad Labem v zaslané studii.
 • KMS předala informaci o seznamu jubilantů na rok 2020 paní Sochové, která byla pověřena KMS ke gratulacím jubilantů v následujícím roce.
 • Předseda KMS informoval o slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v Plotištích nad Labem.
 • Dne 21.12. 2019 proběhne Vánoční koncert v kostele sv. Petra v Plotištích nad Labem od 19:00.
 • KMS schválila proplacení paragonů.
 • KMS schválila proplacení účtenky na občerstvení na aktuální schůzi.

pdf Zápis KMS listopad 2019 Populární

provedl 605 stažení

Stažení (pdf, 239 KB)

2019_9_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS se seznámila s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem, kterou podal strážník MPHK Bc. Petr Bocek.
 • KMS schválila na žádost občana Kremlíka podání žádosti na MMHK o vyznačení parkovacího místa/parkovacích míst na chodníku od železničního přejezdu u ZŠ Masarykova směrem ke křižovatce ulic Petra Jilemnického a Koutníkova.
 • KMS žádá o přesun kontejnerů na tříděný odpad z rohu křižovatky ulic Petra Jilemnického a U Dřevony na zastávku U Brandů.
 • KMS projednala možnost dotace na umístění květin ve vybraných lokalitách.
 • KMS obdržela informaci o výběru místa na umístění kontejnerů na kov v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS doporučuje MMHK koordinovat rekonstrukci viaduktu v ul. Koutníkova s ohledem na výstavbu cyklostezky pod tímto viaduktem s investorem stavby ŘSD.
 • KMS žádá MMHK o dohled nad umisťováním elektrického vedení pod povrch v ul. Na Důchodě a U Náhona s ohledem na zachování místního rozhlasu.
 • KMS projednala návrh na umístění dopravního zrcadla v ul. Petra Jilemnického.
 • KMS projednala problematiku volného pohybu psů v lokalitě u rybníku Keprťák.

pdf Zápis KMS říjen 2019 Populární

provedl 587 stažení

Stažení (pdf, 236 KB)

2019_8_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Informace o bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem od strážníka MPHK.
 • Informace o připravovaném bowlingovém turnaji.
 • KMS požaduje umístění stojanů pro kola na vytipovaných místech.
 • Informace o vánočním koncertu v kostele sv. Petra pořádaného dne 21. 12. 2019 od 19:00

pdf Zápis KMS září 2019 Populární

provedl 627 stažení

Stažení (pdf, 209 KB)

2019_7_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS byla informována o opravě nástěnek ve správě komise.
 • KMS byla seznámena s harmonogramem vrtulníkových výcvikových letů pořádaných firmou DSA a.s.
 • KMS schválila umístění značky cyklostezka v ul. Koutníkova.
 • KMS schválila proplacení paragonů.
 • KMS žádá o navýšení počtu herních prvků u ZŠ Masarykova.
 • KMS schválila finanční dar na pořádání dětské akce Strašidelný rej.

 Přílohy:

DSA_planovany_vycvick.pdf

pdf Zápis KMS červen 2019 Populární

provedl 658 stažení

Stažení (pdf, 252 KB)

2019_6_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Sdělení ohledně bezpečnostní situace v Plotištích nad Labem.
 • Informace ohledně stavu nástěnek ve správě KMS.
 • Informace ze zasedání KMS Sever.
 • Informace o proběhlé akci Setkání přátel SHD Plotiště nad Labem (Dětský den).
 • KMS schválila proplacení paragonů.
 • KMS schválila podobu pasportizace oprav komunikací v katastru Plotišť nad Labem.

Přílohy:

Pasportizace_komunikaci_Plotiste_nad_Labem

pdf Zápis KMS květen 2019 Populární

provedl 706 stažení

Stažení (pdf, 263 KB)

2019_5_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Sdělení MPHK o bezpečnostní situaci.
 • Situace parkování v ulici Petra Jilemnického.
 • Informace předsedy KMS o situaci hlukové zátěže z leteckého provozu.
 • Rada města schválila vedení KMS.
 • Schválení zaplacení poplatku za web plotiste.info.
 • Žádost o prořez stromů a umytí MHD zastávky U Žídků.
 • Michal Podlucký pověřen opravou nástěnky KMS.
 • Žádost KMS o opravu poničeného ochranného zábradlí na křižovatce ulic Petra Jilemnického a Bezejmenná.
 • KMS vzala na vědomí dopis pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
 • KMS schválila finanční dar SDH Plotiště nad Labem na organizaci Dětského dne 2019.
 • KMS žádá o opravu výmolů v polní cestě mezi ulicemi Maxe Malého a U Sokola.
 • KMS společně s SDH Plotiště nad Labem zve na Dětský den konaný dne 1.6.2019 od 13:00 do 17:00 u ZŠ Masarykova.

 

přílohy:

 Oprava_komunikace_Predmericka_u_trati.pdf

Zadost_o_provedeni_udrzby_na_majetku_Krajskeho_úřadu_KHK.PDF

pdf Zápis KMS duben 2019 Populární

provedl 749 stažení

Stažení (pdf, 254 KB)

2019_4_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Předseda KMS přednesl informaci o stavu hlukové zátěže v okolí hradeckého letiště.

pdf Zápis KMS březen 2019 Populární

provedl 730 stažení

Stažení (pdf, 264 KB)

2019_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • MP HK informovala KMS o bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS vzala na vědomí plánovanou veřejnou schůzi vedení města s občany Plotišť nad Labem v roce 2020.
 • Byla provedena volba vedení KMS.
 • KMS schválila členy ve funkci zapisovatele a nástěnkářů komise.
 • KMS schválila a podpořila vznik Jednacího výboru KMS HK Sever a přilehlých obcí.
 • KMS schválila plán zasedání na rok 2019.
 • KMS schválila prioritní požadavky.
 • SDH Plotiště nad Labem informuje o sběru železného šrotu a autobaterií dne 6. 4. 2019 v dopoledních hodinách.
 • KMS schválila nové místo pro pravidelné schůze komise.

Přílohy:

Termíny schůzí KMS PnL 2019.pdf

Zapis_KMS_HK_Sever_a_prilehlych_obci.pdf

Vysledek_studie_tranzitni_dopravy_v_katastru_Plotist_nad_Labem.pdf

 

pdf Zápis KMS únor 2019 Populární

provedl 749 stažení

Stažení (pdf, 406 KB)

2019_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem.
 • Předseda KMS informoval o setkání zástupců komisí s vedením města HK.
 • KMS vzala na vědomí změnu jízdních řádů MHD HK.
 • KMS schválila proplacení květinových gratulací jubilantům.
 • KMS navrhuje vybudování chodníku v ulici směrem ke kostelu sv. Petra.

 

Přílohy:

navrhovane_umisteni_chodniku.pdf

pdf Zápis KMS leden 2019 Populární

provedl 717 stažení

Stažení (pdf, 400 KB)

2019_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí plánované opravy komunikací v roce 2019.
 • KMS diskutovala možnost zřízení místního (osadního) výboru.
 • KMS vzala na vědomí možnost využití prostoru ve zpravodaji Radnice.
 • KMS podpořila návrh změny jízdní trasy linky MHD číslo 15.
 • KMS žádá o úklid kolem kontejnerů v ulici Petra Jilemnického.
 • KMS žádá o umístění zrcadla pro přehlednější výjezd z boční ulice do ulice Petra Jilemnického.
 • KMS žádá o úklid prostoru konce ulice Na Důchodě mezi společnostmi TSS a GJW.
 • KMS žádá o zvýšení kontrol hřiště ZŠ Masarykova - Jih.
 • KMS žádá o kontrolu kanalizačních výpustí u zastávky MHD Plotiště U Žídků.

Přílohy:

uklid_u_kontejneru_ul_P_jilemnickeho.pdf

umisteni_zrcadla_ul_P_jilemnickeho.pdf

stav_znecisteni_na_konci_ul_Na_Duchode_bod_190107.pdf