Adresáře 2020

Dokumenty

pdf Zápis KMS prosinec 2020 Populární

provedl 375 stažení

Stažení (pdf, 257 KB)

2020_09_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS schválila termíny schůzí na rok 2021.
 • KMS řešila problematiku poškozování fasády soukromého domu v ulici Petra Jilemnického.
 • KMS schválila určené finanční výdaje.
 • KMS se dotazuje na stav přípravy rekonstrukce ulice Petra Jilemnického.
 • KMS schválila paní Sochovou pro zajištění gratulací jubilantům v roce 2021.
 • KMS projednala dotazy paní Aimové.
 • KMS vzala na vědomí zrušení konzultační schůze předsedů hradeckých komisí s vedením města HK z důvodu pandemie COVID-19.
 • KMS projednala požadavek na opravu komunikace v ulici U Náhona.
 • KMS děkuje TSHK za ozdobení vánočního stromu před ZŠ Masarykova.
 • KMS požaduje opětovně vyčištění kanalizačních vpustí u zastávky MHD U Žídků.

Přílohy:

Fasada_cp_157.pdf

Terminy_zasedani_2021.pdf

 

pdf Zápis KMS říjen 2020 Populární

provedl 391 stažení

Stažení (pdf, 241 KB)

2020_08_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Zrušené setkání vedení města Hradce Králové s občany Plotišť nad Labem bylo odloženo na neurčito.
 • KMS žádá opravu výmolu v křižovatce ulic P. Jilemnického a Bezejmenná.

Přílohy:

vymol_P_Jilemnickeho_Bezejmenna.pdf

pdf Zápis KMS září 2020 Populární

provedl 419 stažení

Stažení (pdf, 242 KB)

2020_07_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS projednala situaci ohledně výskytu podnapilé osoby v severní části Plotišť nad Labem.
 • KMS společně se strážníkem MPHK řešila situaci s parkováním v ulici U Náhona.
 • KMS si vyslechla informaci o bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem od strážníka MPHK.
 • KMS řešila podnět na vylepšení dopravní situace u křižovatky ulic Kotrčova, U Dřevony a P. Jilemnického.
 • KMS projednala stížnost na dopravní situaci v ulici Říčařova.
 • KMS žádá MMHK o uplatnění reklamace díla (povrch chodník) v ulici U Náhona.
 • KMS žádá MMHK o prověření časového plánu rekonstrukce chodníku v ulici Husitská.
 • KMS žádá o výsadbu stromu na konečné zastávce busu č. 10.
 • KMS bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města HK č. 5/2020 o nočním klidu.
 • KMS byla informována o nové kontaktní osobě na MMHK pro KMS.
 • KMS žádá o vyčištění odtoků kanalizace u zastávky U Žídků.
 • KMS děkuje za spolupráci s odcházejícím vedoucím MPHK.
 • KMS si vyslechla informaci o slavnostním otevřením nové hasičské zbrojnice SDH Plotiště nad Labem.
 • SDH Plotiště nad Labem informuje o plánovaném sběru kovového odpadu dne 10. října 2020.
 • KMS žádá o opravu povrchu železničního přejezdu v ulici Na Důchodě.
 • KMS schválila proplacení paragonů za květinové gratulace.

pdf Zápis KMS červen 2020 Populární

provedl 467 stažení

Stažení (pdf, 233 KB)

2020_06_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s výsledky zasedání Komise Sever o rozvoji Sektoru Sever.
 • KMS podpořila umístění dopravní značky STOP na konci ulice Kotrčova.
 • KMS schválila proplacení paragonů za květinové gratulace.

pdf Zápis KMS květen 2020 Populární

provedl 538 stažení

Stažení (pdf, 234 KB)

2020_05_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Předseda KMS informoval přítomné členy o tiskových zprávách vydaných MMHK.
 • KMS projednala možnost snížení a měření rychlosti v ulici Petra Jilemnického na základě podnětu občana.
 • KMS na základě podnětu občana urguje přemístění kontejnerů na tříděný odpad dle bodu 19/9/3.
 • KMS projednala informaci ohledně dopravního napojení případně nově vzniklé lokality Nad Potokem na ulici Koutníkova.
 • KMS projednala informaci o vyjádření vlastníků nemovitostí v ulici Říčařova k možnosti napojení na městský vodovodní řád.
 • KMS byla informována o uskutečnění/zrušení vybraných akcí pořádaných SDH Plotiště nad Labem.

pdf Zápis KMS duben 2020 Populární

provedl 533 stažení

Stažení (pdf, 230 KB)

2020_04_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Proběhla informace o současné situaci v době Nouzového stavu vyhlášeném Vládou ČR.
 • KMS byla informována o harmonogramu oprav realizovaných TSHK.

pdf Zápis KMS březen 2020 Populární

provedl 630 stažení

Stažení (pdf, 232 KB)

2020_03_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS řešila podnět obyvatel ulice Koutníkova na nepřiměřené osvětlení v této ulici.
 • KMS projednala informace z jednání o hluku v okolí hradeckého letiště.
 • KMS projednala dotaz občana Trčka.
 • KMS byla informována ohledně situace epidemie COVID-19.
 • KMS byla informována ohledně plánované veřejné schůze k výstavbě Severní tangenty.
 • KMS požaduje umytí prostor zastávky U Žídků.

Přílohy:

200224_Zapis_z_jednani.pdf

Koutnikova_foto.pdf

pdf Zápis KMS únor 2020 Populární

provedl 591 stažení

Stažení (pdf, 230 KB)

2020_02_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS projednala požadavky občanů z ulice Říčařova.
 • KMS si vyslechla zprávu z Dopravní komise města HK.
 • KMS projednala informace o plánované výstavbě bytových domů v ulici Nad Potokem.
 • Předseda KMS informoval o setkání předsedů komisí místních samospráv s vedením města HK.
 • KMS byla informována o probíhající rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Plotiště nad Labem.
 • KMS byla informována o rekonstrukci kanalizace v ulici Maxe Malého.
 • Petr Žoček informoval o stavu webu www.plotiste.info .

Přílohy:

 MMHK213948201906.pdf

pdf Zápis KMS leden 2020 Populární

provedl 584 stažení

Stažení (pdf, 237 KB)

2020_01_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla obeznámena bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem podanou Bc. Petrem Bockem.
 • KMS schválila termíny svého zasedání pro rok 2020.
 • KMS obdržela seznam plánu oprav TSHK v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS požaduje obnovu chodníku v ulici Bekova po proběhlé stavební akci.

Přílohy:

Terminy_zasedani_KMS_2020.pdf

chodnik_ulice_Bekova.pdf