Adresáře 2021

Dokumenty

pdf Zápis KMS červen 2021

provedl 11 stažení

Stažení (pdf, 257 KB)

2021_06_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS připravila pasportizaci oprav komunikací v katastru Plotiště nad Labem ve správě města Hradce Králové.
 • KMS projednala výsadbu zeleně.
 • KMS projednala nabídku klubu Senioři HK.

 Přílohy:

pasportizace_komunikaci_Plotiste_nad_Labem_2021.pdf

pdf Zápis KMS květen 2021

provedl 92 stažení

Stažení (pdf, 237 KB)

2021_05_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vyslechla požadavek občanky Plotišť o úpravu vjezdu k rodinnému domu.
 • KMS vyslechla a reagovala na dotazy a požadavky občanů ulice U Sokola.
 • KMS projednala požadavek na opravu komunikace U Náhona.
 • KMS vzala na vědomí vyhlášku města HK o nočním klidu.
 • KMS byla oslovena s nabídkou setkání s vedením města HK.
 • KMS byla informována o poškození skleněné vývěsky komise.
 • KMS byla informována o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Severní tangenta.
 • KMS žádá opravu zálivů zastávek MHD Plotiště pošta a Plotiště kostel směr THD.
 • KMS byla informována o statistice měření MPHK za měsíc duben.

Přílohy:

 stav_zalivu_stavky_Plotiste_posta.pdf

pdf Zápis KMS duben 2021

provedl 87 stažení

Stažení (pdf, 238 KB)

2021_04_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla informována o statistice měření rychlosti.
 • KMS byla informována o stavebním řízení k umístění úsekového měření.
 • KMS schválila proplacení ročního poplatku za doménu plotiste.info.
 • Místopředseda KMS informoval o komunikaci s ÚS Královéhradeckého kraje ohledně reklamace opravy zálivu zastávky MHD.
 • Zapisovatel KMS informoval o stavu článků na webu plotiste.info.
 • Občanka Plotišť sdělila KMS stížnost na nedodržování vyhlášky města HK č. 6/2007.
 • KMS byla informována o stavebním řízení okružní křižovatky Plotiště nad Labem.

pdf Zápis KMS březen 2021 Populární

provedl 138 stažení

Stažení (pdf, 231 KB)

2021_03_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí vytvoření iniciativy pro lepší komunikaci mezi komisemi místních samospráv a vedením města HK.
 • KMS doporučila zlepšit hodnocení stavu plnění jednotlivých bodů v E-usnesení.
 • Petr Žoček informoval o stavu vytváření bezbariérových nájezdů/sjezdů na chodníku v ulici Petra Jilemnického.

pdf Zápis KMS únor 2021 Populární

provedl 132 stažení

Stažení (pdf, 225 KB)

2021_02_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla informována o plánované rekonstrukci v ulici Za Škodovkou. Plány pro rekonstrukci jsou vyvěšeny na webu www.plotiste.info.

pdf Zápis KMS leden 2021 Populární

provedl 165 stažení

Stažení (pdf, 232 KB)

2021_01_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednaný bod:

 • KMS žádá o renovaci povrchu sochy Mistra Jana Husa v parku Mistra Jana Husa.