Adresáře 2021

Dokumenty

pdf Zápis KMS prosinec 2021 Populární

provedl 150 stažení

Stažení (pdf, 259 KB)

2021_10_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla informována o změně harmonogramu svozu separovaného odpadu platného od 1. 1. 2022. Více informací na webu hradeckesluzby.cz a v přiloženém PDF (Harmonogram svozu odpadu).
 • Dne 19. 12. se bude konat Adventní koncert v kostele sv. Petra v Plotištích nad Labem od 19:00. Na koncertě vystoupí sbor Vokální Harmonie.
 • KMS odsouhlasila proplacení výdajů.
 • KMS schválila plán zasedání komise pro rok 2022 (přílohou).

 Přílohy:

Harmonogram svozu nadob 2022.pdf

terminy_zasedani_KMS_2022.pdf

 

pdf Zápis KMS listopad 2021 Populární

provedl 150 stažení

Stažení (pdf, 254 KB)

2021_09_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem.
 • Na základě podnětu občanů KMS žádá o prověření kvality (zarovnání povrchu s obrubníkem) nově položeného asfaltového povrchu v souvislosti s proběhlou rekonstrukcí světelného zařízení v křižovatce ulic P. Jilemnického a Koutníkova, a dále odklizení posypového materiálu.
 • KMS schválila proplacení paragonu za květinovou gratulaci jubilantovi. 

pdf Zápis KMS říjen 2021 Populární

provedl 149 stažení

Stažení (pdf, 257 KB)

2021_08_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v Plotištích nad Labem podanou strážníkem MPHK Bc. Petrem Bockem.
 • Paní Grňová sdělila informace k požadavku o řešení problému odtokového příkopu SO 342+HOZ „Světská svodnice“ (ulice Říčařova) sloužící pro odtok z dálnice D11. KMS požaduje rychlé vyčištění odtokového příkopu SO 342+HOZ „Světská svodnice“ a dále prověřit plán/možnost vybudování plánovaného poldru pro zadržení dešťové vody vzhledem ke zvýšenému riziku průtoku srážkových vod z budované dálnice D11.
 • KMS schválila finanční příspěvek na Vánoční koncert konaný dne 19. 12. od 19:30 v kostele sv. Petra v Plotištích nad Labem.
 • Dne 15. 9. 2021 proběhlo jednání Komise Sever na Letišti HK, o kterém informoval místopředseda KMS Petr Wurm. Předmětem jednání bylo mimo jiné řešení hluku z létaní.
 • Na základě žádosti občanů, KMS žádá vybudování nového silničního povrchu na pozemcích města parcelní číslo 1558/13 (ostatní komunikace) před domy č. p. 380 a 406 – 408 v ulici Předměřická.
 • KMS projednala požadavek občana Havrdy na umístění dopravního zrcadla v ulici Petra Jilemnického při výjezdu z účelové komunikace (parcelní číslo 507/1) na ulici Petra Jilemnického. KMS žádá Dopravní odbor města HK o prověření možnosti jeho umístění.
 • KMS žádá Kancelář primátora o sdělení, proč doposud nebyly splněny body ze zápisu schůzky zástupců KMS s vedením města ze dne 25. 5. 2021: 19/3/7, 19/7/6, 16/9/6, 21/1/1 a 16/5/6.
 • KMS pověřuje Mgr. Matějku pro kontaktování Ing. Červinkové pro možnost výsadby Alejí svobody pořádané nadací Partnerství.

pdf Zápis KMS září2021 Populární

provedl 174 stažení

Stažení (pdf, 253 KB)

2021_07_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vyslechla informace od Ing. Sedunky z MMHK k tématu dopravy v katastru Plotišť nad Labem.
 • KMS byla informována o konání Sportovního dne MPHK.
 • KMS doporučila výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách.
 • KMS schválila proplacení paragonů za gratulace jubilantům.

pdf Zápis KMS červen 2021 Populární

provedl 202 stažení

Stažení (pdf, 257 KB)

2021_06_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS připravila pasportizaci oprav komunikací v katastru Plotiště nad Labem ve správě města Hradce Králové.
 • KMS projednala výsadbu zeleně.
 • KMS projednala nabídku klubu Senioři HK.

 Přílohy:

pasportizace_komunikaci_Plotiste_nad_Labem_2021.pdf

pdf Zápis KMS květen 2021 Populární

provedl 279 stažení

Stažení (pdf, 237 KB)

2021_05_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vyslechla požadavek občanky Plotišť o úpravu vjezdu k rodinnému domu.
 • KMS vyslechla a reagovala na dotazy a požadavky občanů ulice U Sokola.
 • KMS projednala požadavek na opravu komunikace U Náhona.
 • KMS vzala na vědomí vyhlášku města HK o nočním klidu.
 • KMS byla oslovena s nabídkou setkání s vedením města HK.
 • KMS byla informována o poškození skleněné vývěsky komise.
 • KMS byla informována o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Severní tangenta.
 • KMS žádá opravu zálivů zastávek MHD Plotiště pošta a Plotiště kostel směr THD.
 • KMS byla informována o statistice měření MPHK za měsíc duben.

Přílohy:

 stav_zalivu_stavky_Plotiste_posta.pdf

pdf Zápis KMS duben 2021 Populární

provedl 273 stažení

Stažení (pdf, 238 KB)

2021_04_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla informována o statistice měření rychlosti.
 • KMS byla informována o stavebním řízení k umístění úsekového měření.
 • KMS schválila proplacení ročního poplatku za doménu plotiste.info.
 • Místopředseda KMS informoval o komunikaci s ÚS Královéhradeckého kraje ohledně reklamace opravy zálivu zastávky MHD.
 • Zapisovatel KMS informoval o stavu článků na webu plotiste.info.
 • Občanka Plotišť sdělila KMS stížnost na nedodržování vyhlášky města HK č. 6/2007.
 • KMS byla informována o stavebním řízení okružní křižovatky Plotiště nad Labem.

pdf Zápis KMS březen 2021 Populární

provedl 332 stažení

Stažení (pdf, 231 KB)

2021_03_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí vytvoření iniciativy pro lepší komunikaci mezi komisemi místních samospráv a vedením města HK.
 • KMS doporučila zlepšit hodnocení stavu plnění jednotlivých bodů v E-usnesení.
 • Petr Žoček informoval o stavu vytváření bezbariérových nájezdů/sjezdů na chodníku v ulici Petra Jilemnického.

pdf Zápis KMS únor 2021 Populární

provedl 313 stažení

Stažení (pdf, 225 KB)

2021_02_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla informována o plánované rekonstrukci v ulici Za Škodovkou. Plány pro rekonstrukci jsou vyvěšeny na webu www.plotiste.info.

pdf Zápis KMS leden 2021 Populární

provedl 349 stažení

Stažení (pdf, 232 KB)

2021_01_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednaný bod:

 • KMS žádá o renovaci povrchu sochy Mistra Jana Husa v parku Mistra Jana Husa.