Adresáře 2023

Dokumenty

pdf Zápis KMS leden 2023

provedl 4 stažení

Stažení (pdf, 278 KB)

2023_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník Městské policie HK Bc. Bocek sdělil informace k bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem za celý uplynulý rok 2022.
 • KMS obdržela připomínky k umístění radarů úsekového měření v Koutníkově ulici od občanů bydlících v této ulici. KMS na základě podnětu spoluobčanů hlasovala o následujících požadavcích na:

  a) zrušení úsekového měření mezi hospodou Kalinka. a čerpací stanicí Benzina: pro - 1, proti – 3, zdržel se - 1. Návrh nebyl přijat.

  b) posouzení přemístění úsekového měření na severozápad Koutníkovy ulice: pro - 3, proti – 0,  zdržel se – 3. Návrh nebyl přijat.

  c) podání žádosti o vysvětlení umístnění úsekového měření ve stávající podobě, kdy na základě podnětu občanů se jeví logičtější měření od hospody Kalinka ke kruhovému objezdu silnic Koutníkova a Náchodská a zda tedy zvážit umístění úsekového měření v tomto úseku: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

  KMS na základě výsledku hlasování žádá vysvětlení umístnění úsekového měření ve stávající podobě a zvážení umístění úsekového měření od křižovatky ulic P. Jilemnického a Koutníkova ke kruhovému objezdu silnic Koutníkova a Náchodská.
 • Petr Wurm informoval o proběhlém Vánočním koncertu v kostele sv. Petra v Plotištích nad Labem. KMS děkuje za organizaci koncertu a občanům za hojnou účast.
 • KMS schválila termíny schůzi pro rok 2023 v těchto dnech: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 7. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12. 2023.
 • Předseda KMS informoval o proběhlém setkání vybraných zástupců KMS s primátorkou města HK s tématem zlepšení postavení komisí. KMS vzala informaci na vědomí.
 • Předseda komise informoval, že dne 31. 1. 2023 proběhne tradiční setkání města se zástupci KMS.
 • KMS pověřuje paní Zdenu Sochovou gratulacemi jubilantům v roce 2023. KMS navíc v letošním roce uspořádá pilotní setkání s jubilanty ve vybraných termínech.
 • KMS bere na vědomí usnesení Zastupitelstva města ZM/2022/28.
 • KMS byla informována o plánu zaslepení ulice Kotrčova po dobu výstavby Severní tangenty. KMS žádá o nalezení řešení pro zachování průjezdu touto ulicí po dobu výstavby s ohledem na přístupnost do komerčního areálu v této ulici a vjezdu do ulice Petra Jilemnického z důvodu nemožnosti odbočení na křižovatce ulic Koutníkova a P. Jilemnického směrem doleva při příjezdu od kruhového objezdu silnic Koutníkova a Náchodská.
 • Na základě podnětu občanů KMS žádá o zajištění dostatečné časové návaznosti linek MHD na železniční a autobusovou dopravu v ranních a odpoledních hodinách v pracovních dnech, a především o víkendu, zejména na spoje směrem Praha (ideálně 15 minut před jejich odjezdem).
 • KMS žádá o zajištění dohledu nad řádným úklidem okolo kontejnerů na sklo instalovaných u křižovatky ulic Mládeže a Bezejmenná.
 • KMS doplňuje usnesení ze 7. prosince 2021 o zániku členství Mgr. Michaely Krušinové z důvodu vzdání se členství a žádá Radu města o její vyřazení ze seznamu členů komise. (Hlasování komise: pro - 5, proti - 0 a zdržel se - 1.