Hradecké služby a.s. informují o nově schválených „Pravidlech přistavování nádob“ na rostlinnou biomasu, které odsouhlasilo Zastupitelstvo města. V současných dnech probíhá kontrola počtu nádob na svoz rostlinné biomasy (hnědá nádoba) na jednotlivých stanovištích. Dle těchto pravidel může mít jednotlivá nemovitost zdarma max. celkem 240 litrů (1x240 litrů nebo 2x 120 litrů). Podmínkou je, že obě nádoby jsou zaregistrované do systému Hradeckých služeb a.s. Další nádoby již si musí každý uživatel uhradit dle platného ceníku.

     V obecné části pravidel se pak říká, že: „Poskytovatel služby odváží odpad pouze z nádob opatřených identifikačním kódem (nebo příslušnou platnou svozovou známkou) a zaregistrovaných do systému svozu. Z neregistrovaných nádob není odpad odvážen.“

      Jelikož se objevuje řada nádob na černo, které si obyvatelé zakoupili jinde než u společnosti Hradecké služby a.s. a tudíž nejsou zaregistrovány k svozu, probíhá kontrola. Aby mohla být nádoba svážena, musí být Hradeckým službám oznámena. Taková nádoba je pak označena samolepkou s četností svozu a je pracovníky svozu vyvážena. Bohužel se objevují i případy, že u jedné nemovitosti je načerno až 4 ks nádob nebo nádoby o objemu 480 litrů nad stanovený limit. Nádoby v jakémkoliv počtu nad limit 240 litrů/nemovitost mohou být odváženy, ale pouze v případě, že si je uživatel uhradí dle platného ceníku. Pak jsou také označeny a budou odváženy.

      V praxi to tedy vypadá tak, že každá nemovitost může mít zdarma 1 ks nádoby 120 litrů (tolerujeme i nádoby 140 litrů, které se používaly dříve, nově se od roku 2018 pořizují již jen nádoby 140 litrů). Další 1 ks nádoby si může uživatel sám koupit, ale musí jí oznámit Hradeckým službám a označit samolepkou, kterou si vyzvedne. I svozu této nádoby je zdarma. Nádobu si nemusí kupovat, ale může si jí také za roční poplatek 115,7 Kč + DPH pronajmout od společnosti Hradecké služby a.s. Třetí a každou další nádobu již je nutné uhradit v plné výši tj. i její vyprazdňování. Roční cena je 609 Kč + DPH.

      Novinkou ve schválených pravidlech je skutečnost, že stejná pravidla platí i pro rekreační nemovitosti. Činžovní nemovitosti s vnitrobloky mohou o nádoby žádat již delší čas.

       Rád bych se také zmínil o přetěžování nádob  na svoz rostlinné biomasy. Osádka není povinna nádobu vyprázdnit, pokud je její hmotnost vyšší než konstrukční hmotnost nádoby dle platných norem. Ačkoliv jsme tolerantní a neváží se každá nádoba, v případě významně přetížené nádoby není odvoz proveden. Uživatel nádoby na jejím horním lemu nalezne vždy hodnotu maximální hmotnosti (viz. obrázek). Za plnění nádoby je vždy zodpovědný uživatel. Max. konstrukční hmotnost např. u nádoby o objemu 120 litrů na bioodpad (hnědá) je 60 kg. Orientačně poznat, jak je nádoba těžká je jednoduché. Platí poučka, že 1 litr = 1 kilo a pokud odpad vhozený do nádoby je těžší než voda, pak je potřeba počítat s jeho hmotností a nádobu plnit v příslušném poměru. V případě, že má obsluha pochybnosti, je ve vozidle přítomná váha, kterou hmotnost prověří. Pokud je odchylka větší než 20% nádobu nevyvážíme. Její uživatel jí musí dostatečně vyprázdnit a hmotnost snížit. Důvodem je zejména poškození nádob a bezpečnost práce. Přetížená nádoba často spadne přímo do svozového vozidla a hrozí nebezpečí vážného úrazu osádce svozového vozidla či poškození majetku (např. zaparkovaná vozidla).

 

 

 

 

Přílohy
Download this file (image003.jpg)Maximalni_hmotnost_nadoby[ ]8 kB
Download this file (image005.jpg)vazeni_nadob[ ]26 kB