TS HK informují o plánu sečení trávy na území městské části Plotišť nad Labem:

V počátku sezóny, kdy je růst trávy nejintenzívnější, s využitím veškeré techniky a lidských zdrojů, je cílem plánu zajistit první dvě seče v co nejkratším čase a dále pak pokračovat v sečení podle průběhu počasí. S ohledem na ekonomické a ekologické požadavky je pak sečení prováděno mulčovací technologií, tzn., že tráva není sbírána a je ponechána na travnatých plochách, čímž dochází k recyklaci rostlinné biomasy přímo na ploše (podrobnější pojednání o této problematice bylo publikováno v Radnici v loňském roce https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_26_2017).  Zvláštní pozornost je pak věnována okolí základní školy a dětského hřiště a dopravně nebezpečným prostorům – refýžím podél komunikací. Tyto plochy již byly na celém území Plotišť posekány. Menší plochy sečené ručními sekačkami byly sečeny se sběrem. Sekání parkových a dalších ploch v Plotištích již proběhlo (18.5.) a bude pokračovat při mimořádné sobotní směně (19.5.) První seč travnatých ploch v Plotištích tak bude dokončena nejpozději začátkem příštího týdne.