Vážení novináři a zástupci médií,

V ÚTERÝ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ OBDRŽELO NAŘÍZENÍ VLÁDY A
ROZHODNUTÍ HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, KTERÝM MU BYLO
ULOŽENO ZAJISTIT OBJEKT, KTERÝ BUDE URČENÝ LIDEM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
A OSOBÁM VYKÁZANÝM Z DŮVODU DOMÁCÍHO NÁSILÍ, U NICHŽ BYLO
POTVRZENÉ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEBO JIM BYLA NAŘÍZENA KARANTÉNA.
PRO TYTO PŘÍPADY Z CELÉHO SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ MĚSTO POSKYTNE V PRVNÍ ŘADĚ OBJEKT, KTERÝ PŘES ZIMU
VYUŽÍVÁ OBLASTNÍ CHARITA JAKO NOCLEHÁRNU PRO BEZDOMOVCE. MĚSTO
ZÁROVEŇ TĚMTO OSOBÁM MUSÍ ZAJISTIT DODÁVKU POTRAVIN, OSTRAHU
OBJEKTU A OKOLÍ BY PAK MĚLA ZAJISTIT POLICIE ČR VE SPOLUPRÁCI S
HRADECKÝMI STRÁŽNÍKY.

_„Na rychlo jsem na včerejší odpoledne svolal krizový štáb
města, všichni jsme se shodli na tom, že jde o další velmi
rizikovou skupinu, která může nákazu nekontrolovaně šířit a je
třeba být na tuto situaci připraveni. Jednoznačně jsme se shodli,
že objekt na letišti bude pro tento případ vhodný, ale zároveň
jsme v celé záležitosti objevili celou řadu neznámých, které bude
nutné co nejdříve dořešit," _říká primátor Hradce Králové
Alexandr Hrabálek. _„Bezdomovci jsou velmi specifickou skupinou
lidí, problémy mohou nastat hned u testování, zda ho budou vůbec
ochotni podstoupit. Městští strážníci sice mají o většině
těchto lidí přehled, ale někdy může být pak nalezení
jednotlivce, u kterého byl test pozitivní, komplikované. Dále
nemáme bližší informace, v jakém režimu a především jak
personálně vybavený má takovýto objekt pro nakažené bezdomovce
být a jak má fungovat. Zdravotní péče již bude muset být
zajištěna z úrovně kraje nebo státu, město své lékaře nemá,"_
dodává primátor.

Ubytovna na letišti má kapacitu až 25 lůžek, sociální zařízení
s WC a umývárnou. _„V tuto chvíli je velmi těžké odhadnout,
kolika lidí se tato situace může týkat. Na letišti však máme
vytipované další prostory, které bude sice třeba vyklidit, drobně
upravit a dovybavit, ale poměrně rychle by se dala celková kapacita
takovéhoto zázemí navýšit o dalších zhruba šedesát míst,"_
říká Věra Pourová, náměstkyně primátora pro oblast městského
majetku.

Tiskovou zprávu naleznete také v příloze.

Přeji hezké odpoledne

Bc. Kateřina Šmídová
tisková mluvčí
kancelář primátora