Vážení novináři a zástupci médií,

VZHLEDEM K TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU SE MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
ROZHODLO PRODLOUŽIT SPLATNOST POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, PSY A
POPLATEK Z POBYTU. PŮVODNĚ BYLO TŘEBA ZAPLATIT POPLATEK Z POBYTU DO
15. DUBNA A POPLATKY ZA ODPAD A PSY DO 25. DUBNA. NOVĚ JE BUDE
MOŽNÉ UHRADIT AŽ DO 15. ČERVENCE. JEJICH SAZBA, KTERÁ JE PLATNÁ
OD NOVÉHO ROKU, SE NEMĚNÍ.

„V pátek jsme na mimořádné radě schválili sérii několika
opatření, která mají zmírnit dopady způsobené nouzovým stavem.
Spolu s tím jsme deklarovali, že bude docházet k průběžnému
doplňování a rozšiřování těchto opatření. Dalším z nich je
právě toto prodloužení splatnosti poplatků za komunální odpad a
psy a poplatek z pobytu, a to až do 15. července,"_ říká
primátor města Alexandr Hrabálek. Původně bylo třeba zaplatit
poplatek z pobytu do 15. dubna a poplatky za odpad a psy do 25. dubna.
Poplatky je možné do 15. července uhradit kdykoliv také
bezhotovostním převodem, prodloužení splatnosti více zaznamenají
ti, kteří byli zvyklí platit hotově na magistrátu._ „Toto nové
opatření jsme zavedli také proto, aby lidé na magistrát chodili v
úředních hodinách vyřizovat skutečně jen to nejnutnější.
Prodloužením splatnosti tak lidé, kteří nemají možnost platit
poplatky bezhotovostně, skutečně v těchto dnech nemusí chodit na
magistrátní pokladnu,"_ vysvětluje Monika Štayrová, náměstkyně
primátora pro oblast ekonomiky.

Roční poplatek za odpady činí 600 korun. U dětí od 6 do 14 let
je výše poplatku poloviční, tedy 300 korun a stejná částka
platí také pro poplatníky starší 70 let. Děti do 6 let jsou od
poplatků osvobozeny. Sazba poplatků ze psů za rok je 1200 korun v
bytech a v rodinných domech 300 korun za jednoho psa. Za druhého a
dalšího psa je to v bytě 1800 korun a 450 korun v rodinných
domech. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí
sazba poplatku 200 Kč. Oproštění od poplatku je od nového roku
rozšířeno na osoby ZTP, dříve to byli jen ZTP/P.


Přeji hezké odpoledne


Bc. Kateřina Šmídová
tisková mluvčí
kancelář primátora