Od 19.8.2020 do 27.11.2020 bude z důvodu rekonstrukce vozovky postupně uzavřena silnice III/29912 v úseku od zastávky Letiště po zastávku Předměřice Panelárna. V tomto termínu končí všechny spoje linky č. 15 na zastávce Letiště a nebudou tedy obsluhovány zastávky Správčice, Obalovna a Předměřice Panelárna (zastávka Předměřice Panelárna bude nadále obsluhována spoji přijíždějícími z Plotišť - Předměřic).