Komise místní samosprávy Plotiště nad Labem přeje svým spoluobčanům krásné prožití adventu a příjemné svátky vánoční a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2021.