Vzhledem k pokračující výstavbě dálnice D11 bude uzavřena pro veškerý provoz část Klacovské ulice (úsek mezi Svobodnými Dvory a Chaloupkami). Z tohoto důvodu dojde na lince č. 16 v oblasti Stěžer a Chaloupek ke změně trasy (viz obrázek v příloze) a ke změně jízdního řádu po celé trase.

 

Linka č. 16 pojede ze zastávky Svobodné Dvory škola do Stěžer a Chaloupek následovně:

 

Svobodné Dvory škola - Stěžery - Stěžery kostel - Stěžery CIS - (Stěžírky) - (Charbuzice) - Stěžery zastávka - Charbuzice křižovatka - Chaloupky U křížku - CHALOUPKY a zpět. 

  • v tomto úseku dojde ke změně směru jízdy do HK 

 

V Chaloupkách vznikne dočasná konečná zastávka (viz obrázek v příloze), která nahradí konečnou zastávku ve Stěžerách.

 

Zastávka Kravín bude v obou směrech dočasně zrušena.

 

 

DP-logo-horizontalni_email