Hradec Králové spustil důležitý projekt zaměřený na budoucí rozvoj města. Koncem roku 2021 byla zahájena aktualizace „Strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040“. Do procesu jeho tvorby budou zapojeni i občané města a důležití aktéři v území.

Velmi důležitým podkladem pro vypracování strategického plánu jsou preference a priority Vás – důležitých aktérů v Hradci Králové.

Možnost zapojit se do tvorby strategického plánu máte už nyní, a to prostřednictvím pocitové mapy, v rámci které máte možnost ve městě identifikovat místa, kde se cítíte dobře, místa, kde se necítíte dobře, místa, která potřebují změnu a místa, kterými byste se pochlubili návštěvníkům města.

Pocitovou mapu můžete vyplnit na odkazu http://rozvoj-obce.cz/hk/mapa, nebo načtením QR kódu.

Další možností zapojení do tvorby strategického plánu budete mít v rámci jednání s veřejností, formou tzv. kulatých stolů, které proběhne 3. března od 16:00 v předsálí Adalbertina, kde budete mít možnost vyjádřit se ke klíčovým oblastem budoucího rozvoje Hradce Králové. V dalším průběhu přípravy plánu proběhnou veřejná projednání, na kterých s Vámi budeme diskutovat o vizi města pro příští dvě dekády (do roku 2040).

Zapojte se do přípravy Strategického plánu rozvoje města Hradec Králové také Vy!

 

Projekt je zpracováván ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) se zapojením Magistrátu města Hradec Králové, občanů města, odborné veřejnosti a dalších organizací a skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace).