Vážení,

dovoluji si Vás upozornit že na úřední desce MMHK bude dnes zveřejněno oznámení  o termínu konání veřejného projednání záměru „ I11 Severní tangenta Hradec Králové - změny záměru“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které se bude konat 16. 3. 2022 v budově KÚKHK viz příloha.

 

S pozdravem

 

Bc. Petra Ulrichová

referent – samosprávné činnosti

odbor rozvoje města