Veřejná schůze KMS Plotiště nad Labem se bude konat ve středu 20.3.2024 od 15:30 hodin v prostorách tělocvičny Masarykovy základní a mateřské školy v Plotištích nad Labem, Petra Jilemnického 420, Hradec Králové – Plotiště nad Labem.

 

Svou účast přislíbili Ing. Adam Záruba, Ph.D. (náměstek primátorky HK), Ing. arch. Petr Brůna (vedoucí odboru hlavního architekta města), Ing. Jan Sedunka (referent dopravních koncepcí), Ing. Petr Hušek (zástupce Ředitelství silnic a dálnic) a projektanti společnosti Valbek, spol. s r.o.

 

Pozvánku naleznete v příloze.