Poskytnuté podklady zahrnují:

  • výkresy 0. etapy ST v aktuálně zpracovaném stupni DÚR
  • informační leták ŘSD s trasou hlavní části ST HK – Třebechovice p. O. (zde je zatím jen vyhledávací studie proveditelnosti, z které tento leták vychází)