Dne 25. 04. 2015 byl návrh ÚPHK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  předán zpracovateli na odbor hlavního architekta, kde byl po formální kontrole úplnosti a celistvosti dokumentace dne 28. 04. 2016  převzat.

 

Návrh ÚPHK, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je tak připravený k veřejnému prezentování a projednávání a je možné se s ním od 2.5.2016 seznámit  na webových stránkách města:  http://www.hradeckralove.org/urad/novy-uzemni-plan-hradce-kralove

 

Dnem 02. 05. 2016 bylo zahájeno řízení o návrhu ÚPHK dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Návrh ÚPHK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání se doručuje veřejnou vyhláškou na úřední desce: http://edeska.mmhk.cz/eDeska/.

 

Všechny informace včetně návrhu ÚPHK  najdete na stránkách města: http://www.hradeckralove.org/urad/novy-uzemni-plan-hradce-kralove