V katastru Plotišť nad Labem dojde v tomto roce k opravám chodníků v těchto ulicích:

  • Petra Jilemnického - živičný chodník od ul. U Sokola směrem na Předměřice nad Labem
  • Petra Jilemnického - pravostranný živičný chodník před železniční tratí ve směru od ul. Koutníkova
  • U Náhona, Višňová - dlážděné chodníky (po plánované rekonstrukci elektrického vedení)