Seznam míst plánované odstávky ČEZ Distribuce je uveden v příloze.